U verkoopt?

U overweegt of u heeft beslist uw woning of ander onroerend goed te verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres om u daarin bij te staan!

Schatting

Iedere opdracht begint bij een correcte waardebepaling.
Niemand kan vooraf precies en met zekerheid zeggen voor hoeveel uw pand uiteindelijk zal verkocht worden.
Wat wij door onze marktkennis en dagelijkse praktijk wél kunnen, is u als verkoper een nauwkeurige schatting geven van wat u als prijs kan verwachten.
Soms kunnen wij verkopers het goede nieuws brengen dat hun eigendom méér waard is dan wat ze zelf hadden gedacht.
Het komt ook voor dat onze schatting lager ligt dan wat u zelf zou denken.
Het is voor u als verkoper van het grootste belang met een realistische vraagprijs te werken. Met een te hoge vraagprijs werken, kan u zéér veel geld kosten: Zo lang het pand niet is verkocht, kan de verkoopsopbrengst niet aan iets anders worden besteed, dient de onroerende voorheffing verder te worden betaald, heeft u vaak verwarmings- en andere onderhoudskosten, enzovoort…
Uiteindelijk, na vele lange maanden en op een moment dat het pand ‘verbrand’ is geraakt, riskeert u te moeten verkopen aan een prijs die lager ligt dan diegene die normaal haalbaar was in het begin van het verkoopproces. U verliest hier nog een keer!

Verkoopdossier

Bij iedere opdracht maken wij zo snel als mogelijk een volledig verkoopdossier op. Dat bestaat uit belangrijke stukken als kadastrale legger en plan, een overzichtelijke beschrijving met foto’s, eventueel bouwplannen, copies van aktes, afspraken met u als verkoper omtrent de bezoeken, enz….
Het wordt verder aangevuld met bodemattest, uittreksels uit plannen- en vergunningenregister,… Wij verlenen onze medewerking voor het bekomen van nodige attesten zoals energieprestatie- certificaat, keuring van elektriciteit of het conformiteitsattest van de mazouttank. Dit zijn allemaal belangrijke documenten om aan een koper alle nodige en nuttige informatie te kunnen bezorgen en om een juridisch sluitende verkoopovereenkomst te kunnen voorbereiden. Dit alles om verkoper en koper alle latere kopzorgen te besparen!

Publiciteit

Wij beschikken over een groeiend bestand van ‘zoekende’ mensen. Dit gaat zowel om personen die we kennen omdat zij reeds eerder interesse hebben getoond voor gelijkaardige panden, als om mensen die zich bij ons hebben aangemeld met hun verwachtingspatroon (onder andere via deze website). Zij zijn de eersten die wij informeren zodra wij een nieuwe aanbieding hebben die hen kan aanbelangen.
Wij voeren een uitgebreide publiciteitscampagne naar gelang de aard van het pand: mailings, internet (eigen site, immoweb, vlan,…), streekbladen (De Streekkrant, Passe Partout, ’t Fonteintje, De Wegwijzer, Atlas,…), onze etalage en indien gewenst een publiciteitsbord aan het pand.

Bezoeken / Onderhandelingen

De bezoeken aan een pand gebeuren steeds in het bijzijn van één van de professionele mensen van ons kantoor, die bijkomende uitleg kunnen verschaffen en die uw pand op de juiste manier in het daglicht stellen.
Wij onderhandelen met de kandidaat-kopers, wij zijn het gewoon om zo veel als mogelijk één na één alle mogelijke bezwaren in hoofde van een mogelijke koper weg te werken.
Desgevallend helpen wij kopers bij het verkrijgen van een lening en peilen wij naar de solvabiliteit van de kandidaat-koper. Dit alles om u als verkoper onaangename verassingen te besparen! Als bemiddelaar spelen wij hier perfect onze rol van ‘buffer’ tussen verkoper en koper. Inderdaad, deze laatste zal dergelijke gevoelige informatie nooit rechtstreeks met de verkoper bespreken, zoals hij of zij dat wél zal doen tegenover ons in onze rol van bemiddelaar.

Afsluiten

Wanneer de onderhandelingen succesvol werden afgerond en iedereen akkoord is, wordt door ons toedoen meteen een verkoopovereenkomst (compromis) afgesloten en ondertekend door de partijen.
Tussen deze compromis en de notariële akte verlopen in principe maximum vier maanden. In die periode blijven wij ter beschikking voor alle mogelijke vragen van de kopende- en verkopende partijen en volgen wij de volledige administratieve afhandeling van de transactie.

Kosten

Ons ereloon bestaat uit een percentage op de bekomen verkoopsom. Wij verlangen pas betaald te worden, niet eerder dan wanneer ook u uw centen heeft verkregen, met name bij het verlijden van de notariële akte.
U verkrijgt graag de hoogst haalbare prijs voor uw pand? Dat is ook wat wij willen. Hoe hoger de prijs die wordt verkregen voor uw pand, hoe interessanter onze vergoeding. In die zin zijn wij partners die het zelfde doel nastreven!

Alle kosten die wij als vastgoedkantoor maken om een koper te vinden (publiciteitskosten, internet, bezoeken, schatting, kadastrale documenten, bodemattest,…) zijn volledig in ons ereloon inbegrepen. Ook indien uitzonderlijk géén koper zou worden gevonden, blijven deze kosten volledig ten onzen laste en dient u ons niets te betalen! Of zoals men zegt:'Géén resultaat, géén kosten!'

Waarom nog langer wachten

om ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek?

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]